Opis

11 maja 2017

Pierwsze zdjęcia satelitarne Ziemi były analizowane wyłącznie metodami wizualnymi. Końcowy wynik opracowania był całkowicie uzależniony od doświadczenia osoby interpretującej fotografie. Obecnie obrazy powierzchni naszej planety rejestrowane są przez dziesiątki urządzeń zainstalowanych na pokładach satelitów. Olbrzymie ilości danych, których dostarczają, mogą być efektywnie przetwarzane tylko z zastosowaniem metod automatycznych. Porozmawiamy zarówno o podstawowych zagadnieniach związanych z obserwacjami Ziemi, jak i metodach pozyskiwania informacji na podstawie danych obrazowych.

Zdjęcie powyżej: Okolice siedziby Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych sfotografowane przez satelitę Sentinel-2A, źródło: ESA
 

Dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN – kieruje Zespołem Obserwacji Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Zajmuje się przetwarzaniem danych satelitarnych obrazujących powierzchnię Ziemi. Opracowywał na ich podstawie satelitarne mapy obrazowe oraz tematyczne. Zespół Obserwacji Ziemi zaangażowany jest w europejskie projekty oraz projekty finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) o charakterze naukowym i aplikacyjnym.