Opis

Zespół Teleskopu Horyzontu Zdarzeń (EHT) stworzył pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury! Już 17 dni później gościmy członka tego zespołu, dr. Macieja Wielgusa. EHT to obserwatoria radiowe lub radioteleskopy, znajdujące się w różnych miejscach na całym świecie. Wiele niezależnych anten radiowych oddzielonych setkami lub tysiącami kilometrów może być wykorzystanych wspólnie do stworzenia „wirtualnego” teleskopu o efektywnej średnicy całej planety.  W 2017 r. EHT wykonał serię obserwacji centrów naszej Drogi Mlecznej i gigantycznej galaktyki eliptycznej M87, gdzie według astronomów znajdują się supermasywne czarne dziury – centralne silniki galaktyk.  Uzyskane w wyniku tych badań zdjęcia  po raz pierwszy w historii nauki mają jakość umożliwiającą rekonstrukcję obrazu takiego obiektu. O Teleskopie Horyzontu Zdarzeń i jego odkryciach, a także kulisach wykonania historycznego zdjęcia czarnej dziury opowie dr Maciej Wielgus.
Zdjęcie powyżej: NASA/JPL-Caltech
 

Wprowadzenie do wykładu wygłosi prof. Marek Abramowicz.
Przeczytaj tekst prof. Abramowicza „Pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury: z jakimi emocjami przeżyłem ten dzień” >>
Wydarzenie jest bezpłatne, wstęp wolny
Uwaga! Ze względu na duże zainteresowaniem wydarzenie przenosimy spotkanie z planetarium do Sali Audytoryjnej w Centrum Konferencyjnym (środkowe wejście do budynku Centrum Nauki Kopernik). Dzięki temu uda nam się pomieścić trzy razy więcej osób i zagwarantować większą wygodę dla zainteresowanych słuchaczy. Wydarzenie nadal pozostaje bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
 

Dr Maciej Wielgus
Astronom.  Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej i matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Napisał wyróżniony Nagrodą Premiera doktorat w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Związany z Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Laureat programów Start i Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracuje na Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się radiointerferometrią i astrofizyką relatywistyczną. W projekcie Event Horizon Telescope bierze udział od 2017 r.
 

Prof. Marek Abramowicz
Emerytowany profesor fizyki Uniwersytetu w Göteborgu, gdzie przez 20 lat kierował katedrą astrofizyki. Zajmuje się głównie czarnymi dziurami. Wykładał i prowadził prace doktorskie także przez wiele lat w Oksfordzie, Trieście i Kopenhadze (w Nordita). Jest Senior Fellow w Linacre College w Oksfordzie, członkiem zwyczajnym Academia Europea w Salzburgu i doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, gdzie wykłada fizykę. Od kilku lat pracuje także w Centrum Astronomii PAN w Warszawie. Opublikował ponad 300 prac naukowych. W 2000 roku został nagrodzony przez ISI dyplomem „Citation Classic” za najczęściej cytowaną publikację szwedzkiego autora w dziedzinie fizyki, fizyki technicznej, astrofizyki i nauk o Ziemi.