Opis

6 czerwca 2019

Wielkie wymieranie pod koniec ery mezozoicznej całkowicie odmieniło obraz życia na Ziemi. Wyginęło wtedy wiele grup organizmów, takich jak dinozaury czy amonity. Inne, na przykład ssaki, zyskały nowe możliwości rozwoju, zajmując opuszczone nisze ekologiczne. Czy wielkie wymieranie było gwałtownym wydarzeniem, czy procesem rozciągniętym w czasie? Co było jego przyczyną? Uderzenie planetoidy, jak sugerują twórcy ogłoszonej w 1980 r. hipotezy impaktu, czy wzmożona aktywność wulkaniczna? Prof. Marcin Machalski opowie o wydarzeniach, które przyniosły kres świata dinozaurów i skomentuje najnowsze, sensacyjne odkrycia w Dakocie Północnej. Dowiemy się także, gdzie w Polsce można znaleźć ślady impaktu.

Prof. dr hab. Marcin Machalski
Paleontolog. Pracuje w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie. Zajmuje się m.in. ewolucją i wymieraniem amonitów, zapisem paleontologicznym i geologicznym wydarzeń na granicy kreda-paleogen (K-Pg), a także rozmaitymi aspektami powstawania złóż skamieniałości. Prowadził m.in. poszukiwania ostatnich amonitów na kredowych klifach Stevns Klint w Danii, a także poszukiwał szczątków morskich gadów kredowych na terenie podziemnej kopalni fosforytów w Annopolu. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy hipoteza o krótkotrwałym przeżyciu przez amonity końca mezozoiku, czyli granicy kreda-paleogen (opublikowana wspólnie z duńskim paleontologiem dr. Clausem Heinbergiem). Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także redaktorem międzynarodowego czasopisma Cretaceus Research, poświęconego badaniom okresu kredowego.