Opis

7 grudnia 2017

Dr Krzysztof Hełminiak jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Toruniu. Zajmuje się głównie badaniami układów podwójnych i planet pozasłonecznych. Brał m.in. udział w projekcie SEEDS (Strategic Exploration od Exoplanets and Disks with Subaru), poszukującego planet i dysków protoplanetarnych metodą obrazowania teleskopem Subaru, znajdującym się na Hawajach.

Przeczytaj wywiad z dr. Krzysztofem Hełminiakiem >

Planety pozasłoneczne odkrywane są od już dziesięcioleci. Po licznych odkryciach metodami prędkości radialnych i tranzytów, kolejnym ważnym sposobem wydaje się być metoda obrazowania bezpośredniego. Zrobienie zdjęcia planecie lub dyskowi protoplanetarnemu jest jednak bardzo trudne ze względu na znikomą jasność tych obiektów w porównaniu z jego macierzystą gwiazdą. Dodatkowym problemem jest nasza atmosfera, która skutecznie rozmywa każde światło dochodzące z kosmosu. Aby dostrzec coraz słabsze planety coraz bliżej ich macierzystych gwiazd, budujemy obecnie coraz większe teleskopy i coraz bardziej skomplikowane systemy optyczne, których zadaniem jest wyostrzenie naszego widzenia i wygaszenie jak największej ilości światła gwiazdy. Jesteśmy obecnie również w stanie nie tylko sfotografować planetę, ale także zrobić jej widmo i wyłuskać pewne informacje na temat składu i warunków fizycznych panujących w jej atmosferze.