Opis

4 października 2018
[przeczytaj opis wykładu EN / description of the lecture in English]

Powstają, kiedy duża masa skupi się w bardzo małej objętości. Mogą występować samotnie, w układach podwójnych i we wnętrzach gromad gwiazdowych. Mogą mieć masę kilka razy, a nawet kilka miliardów razy, większą od masy Słońca. Po przekroczeniu granicy zwanej horyzontem zdarzeń nic, nawet światło, już nie może się z nich wydostać. Z opadającą na nie materią, świecącą w świetle rentgenowskim i tworzącą dyski akrecyjne są prawdziwą gratką dla astronomów. Czarne dziury – to im poświęcimy nadchodzący wykład. Dowiemy się, jak z pomocą metody odwzorowania pogłosu rentgenowskiego „zważyć” czarną dziurę z dyskiem akrecyjnym.
Wykład będzie prowadzony w języku angielskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Dr Barbara De Marco pochodzi z Włoch. Doktorat z astrofizyki uzyskała w Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati w Trieście, odbyła staże podoktorskie w Bolonii, Madrycie i słynnym Max-Planck Institut für Extraterrestrische Physik w Garching w Niemczech. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika PAN. Jest jedną z pionierów w stosowaniu technik pomiaru promieni rentgenowskich do badania echa akreującego (opadającego) gazu w odpowiedzi na zmiany oświetlającego promieniowania rentgenowskiego. Obszary naukowe, którymi Dr De Marco szczególnie się interesuje to zachowanie materii w pobliżu czarnych dziur, w tym w aktywnych jądrach galaktyk (AGN), w podwójnych układach rentgenowskich (BHXRB) i w ultrajasnych źródłach promieniowania rentgenowskiego (ULX).

Przeczytaj wywiad z dr Barbarą De Marco >