Opis

13, 14 i 15 lutego 2019

W programie:

Cesare Negri – Spagnoletto
Vincenzo Capirola – Ricercar
Wojciech Długoraj – Finale
Anonim – Wenus
Joachim van den Hove – Toccata

Cosimo Bottegari – Che fai qua figlia
Cosimo Bottegari – Trista sorte
Cherubino Busatti – Amor tiranno

Cesare Negri – Bianco fiore
Georg Fuhrmann – La Bourree
Pierre Attaignant – Pavane
Robert Ballard – Branles de Village
Anomim – Baletto de Russia

Anonim – Śmiertelne gwiazdy
Anonim – Skarżęć się matusiu moja
Anonim – Daj ci Boże dobrą noc

Jean-Baptiste Besard – Preambulum
Luis de Narvaez – Fantasia
Laurencini di Roma – Praeludium
Diomedes Cato – Passamezzo
Anonim – Balletto Polacho
 

Wykonawcy:

MARTA TRYBULEC – sopran
IRENEUSZ TRYBULEC – lutnia
 

Marta Trybulec – sopranistka. Naukę śpiewu rozpoczęła jako sopran koloraturowy, w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, w klasie Teresy Wessely. Później kształciła się u Marii Morbitzer-Vardi z Akademii Muzycznej w Katowicach oraz na kursach muzyki dawnej w Berlinie i Inssbrucku (Sommerakademie für Alte Musik), m. in. u Jessiki Cash. Jest solistką zespołu Camerata Cracovia, z którym nagrała płyty (Muzyka w dawnej Polsce, Muzyka dawnej Europy – Niemcy Polska, Kanty polskie i ruskie) oraz koncertowała w całej niemal Europie. Specjalizuje się w muzyce dawnej, ale wykonuje również utwory późniejsze. Dobrze czuje się w repertuarze koloraturowym oraz pieśniach kompozytorów XIX i XX wieku. Z Witoldem Wroną (tenor) nagrała płytę z pieśniami Władysława Żeleńskiego. Jest inicjatorką koncertów muzycznych w Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach, oraz propagatorką twórczości tego kompozytora. Wykonuje recitale wokalne z pieśniami Żeleńskiego, współpracując z pianistami – Marią Gabryś i Sławomirem Cierpikiem.
 

Ireneusz Trybulec – wirtuoz lutni. Absolwent klasy gitary Akademii Muzycznej w Krakowie, założyciel zespołu muzyki dawnej Camerata Cracovia. Grę na lutni rozpoczął po ukończeniu studiów, a umiejętności doskonalił u Nigela Northa. Repertuaru poszukuje w pierwodrukach i rękopisach muzycznych. Zrealizował wiele ciekawych projektów, m.in.: Muzyka dawnej Europy – Niemcy i Polska (cykle koncertowe wspierane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej), Jan Kochanowski – poeta renesansowej Europy (programy z poezją i muzyką dawną we współpracy z aktorami), Pieśni Braci Polskich (śpiewy arian z ich zachowanego XVII-wiecznego kancjonału), Kanty polskie i ruskie (nieznane pieśni staropolskie odkryte w rosyjskich rękopisach barokowych). Oprócz płyt nagranych z zespołem Camerata Cracovia, wydał także solowy album pt. Lutni moja ulubiona oraz (z Jerzym Trelą, Anną Dymną i Janem Korwin-Kochanowskim) płytę Jan Kochanowski – poezja i muzyka. Publikuje artykuły z zakresu historii muzyki, m.in. w Ruchu Muzycznym.