Opis

5, 12, 19 i 26 maja 2017

Program kolejnego Koncertu Pod Gwiazdami składać się będzie z dwóch muzycznych sił – nokturnu i toccaty. Nazwę pierwszego z nich można tłumaczyć po prostu – jako „nocny”. Trudno o muzykę bardziej odpowiadającą melancholii i sennemu rozmarzeniu, w które wprowadza nas noc. Dla równowagi nieco więcej dynamizmu, a nawet niejedną burzę wśród gwiazd przynieść mogą ewolucyjne toccaty, dążące w swojej istocie do ciągłego rozwoju muzycznego toku. Czy tak się stanie – przekonamy się dopiero w trakcie koncertu, bowiem pianista Marcin Tadeusz Łukaszewski wybrał, prócz utworów kompozytorów XIX i XX wieku, niewykonywane dotąd kompozycje młodych twórców.

Program:

Piotr Gryska – Toccata (2015)
Fryderyk Chopin – Nokturn b-moll op. 9 nr 1
Stanisław Moniuszko – Nokturn As-dur
Ignacy Jan Paderewski – Nokturn B-dur op. 14
Aleksandra Włodarczyk – Nokturn. Hommage à Chopin (2017)
Jakub Szafrański – Toccata Hoffata (2017) prawykonanie
Aleksander Jan Szopa – Nokturn II (2017)
Arthur Guzik – Nokturn c-moll „Noc i Dzień” (2017)
Tomasz Kamieniak – Le Soir. Nocturne op. 65 (2016) prawykonanie
Paweł Chmielnicki – Notturno (2016) prawykonanie
Paweł Chmielnicki – Toccata (2017) prawykonanie

Marcin Tadeusz Łukaszewski – urodzony w 1972 roku w Częstochowie pianista, kompozytor i teoretyk muzyki. Od wielu lat związany z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie: absolwent klasy fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i prof. UMFC Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej, teorii muzyki oraz kompozycji. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność dydaktyczną w swojej macierzystej uczelni, będąc jednocześnie aktywnie występującym solistą i kameralistą. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich XX i XXI wieku. Laureat licznych konkursów kompozytorskich, autor szeregu publikacji o tematyce muzycznej i nagrań płytowych poświęconych twórczości kompozytorów polskich, m.in. Franciszka Lessla, Piotra Perkowskiego i Mariana Sawy.